Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 22.9 m²
 • 4.65 tỷVND
B
 • 1
 • 1
 • 24 m²
 • 4.2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 94 m²
 • 14 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 94.03 m²
 • 9.5 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 94.03 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 7.5 tỷVND