Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 1
 • 76.3 m²
 • 5.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 64 m²
 • 6.3 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 50 m²
 • 4.85 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29.5 m²
 • 3.25 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 79.5 m²
 • 2.65 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 82.5 m²
 • 2.85 tỷVND