Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 71.1 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 50 m²
 • 4.85 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 45.1 m²
 • 5.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 92 m²
 • 4.85 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43.2 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 56.4 m²
 • 7.1 tỷVND