Nhà đất lân cận

A
 • 80 m²
 • 5.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 54.6 m²
 • 4.08 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 5
 • 63.9 m²
 • 5.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 26.3 m²
 • 3.39 tỷVND
E
 • 10
 • 10
 • 152 m²
 • 10 tỷVND
F
 • 3
 • 3
 • 51 m²
 • 5.1 tỷVND