Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 60 m²
 • 4.6 tỷVND
B
Đã bán
 • 136 m²
 • 4.8 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 92.6 m²
 • 6.7 tỷVND
D
 • 3
 • 2
 • 52.3 m²
 • 4.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 64 m²
 • 3.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 3.5 tỷVND