Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 32 m²
 • 4.7 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 13.5 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 29 m²
 • 4.8 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 17 m²
 • 2.78 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 15.8 m²
 • 2.8 tỷVND
F
 • 4
 • 1
 • 127 m²
 • 14 tỷVND