Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 47 m²
 • 7.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 31.32 m²
 • 4.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 63.7 m²
 • 6.2 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 48.9 m²
 • 8.4 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 30 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 3
 • 4
 • 59.38 m²
 • 14.3 tỷVND