Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 46 m²
 • 1.75 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 42 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23.7 m²
 • 3.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 20.7 m²
 • 3.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 22 m²
 • 4.2 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 22.1 m²
 • 4.5 tỷVND