Nhà đất lân cận

A
 • 209.4 m²
 • 6 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44.2 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 43.4 m²
 • 10 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 29.7 m²
 • 2.95 tỷVND
E
 • 121.9 m²
 • 5.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 60 m²
 • 5.36 tỷVND