Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 3.85 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 34.4 m²
 • 5 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 49.5 m²
 • 6.6 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 15.5 m²
 • 2.67 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 37.6 m²
 • 2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 40 m²
 • 4.4 tỷVND