Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 1
 • 41 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 35 m²
 • 1.75 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 19.1 m²
 • 1.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 40.4 m²
 • 7.3 tỷVND
E
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 38.3 m²
 • 6.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 43.1 m²
 • 4.2 tỷVND