Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 77.2 m²
 • 2.8 tỷVND
B
 • 5
 • 6
 • 126.3 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 80 m²
 • 4.1 tỷVND
D
 • 109 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 12
 • 12
 • 156.6 m²
 • 10.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 65 m²
 • 4.65 tỷVND