Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 24 m²
 • 8.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 39.7 m²
 • 12.25 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 20.2 m²
 • 2.4 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 39.18 m²
 • 9 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 53.8 m²
 • 6.4 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 51.8 m²
 • 4.8 tỷVND