Nhà đất lân cận

A
 • 6
 • 7
 • 116.9 m²
 • 6.95 tỷVND
B
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 105 m²
 • 6.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 74 m²
 • 4.2 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 41.1 m²
 • 5.5 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 26.2 m²
 • 3.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 33.9 m²
 • 2.75 tỷVND