Nhà đất lân cận

A
 • 70 m²
 • 4.5 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 63 m²
 • 5.9 tỷVND
C
 • 5
 • 5
 • 87.8 m²
 • 9.6 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 60 m²
 • 5.3 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 84.46 m²
 • 4.1 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 75 m²
 • 3.4 tỷVND