Nhà đất lân cận

A
 • 22.54 m²
 • 4.3 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 24.6 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 2
 • 1
 • 72.8 m²
 • 2.55 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 3.35 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 70 m²
 • 3.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 65 m²
 • 2.15 tỷVND