Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 2
 • 94 m²
 • 14 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 94.03 m²
 • 10 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 32 m²
 • 7.5 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 27.7 m²
 • 16.2 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 26.1 m²
 • 6.5 tỷVND
F
 • 2
 • 3
 • 27.5 m²
 • 5.2 tỷVND