Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33.3 m²
 • 5.9 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 31.2 m²
 • 5.5 tỷVND
C
 • 4
 • 4
 • 40 m²
 • 12.5 tỷVND
D
 • 4
 • 3
 • 39.8 m²
 • 6.05 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 27.9 m²
 • 4.5 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 31.4 m²
 • 10.9 tỷVND