Nhà đất lân cận

A
  • 3
  • 4
  • 31.2 m²
  • 6.6 tỷVND
B
  • 2
  • 2
  • 22.6 m²
  • 3.25 tỷVND
C
  • 4
  • 4
  • 50.3 m²
  • 8.95 tỷVND
D
Đã bán
  • 5
  • 4
  • 50 m²
  • 8.7 tỷVND
E
Đã bán
  • 4
  • 5
  • 50 m²
  • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
  • 2
  • 2
  • 112 m²
  • 9.9 tỷVND