Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 50.5 m²
 • 6.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 64 m²
 • 8 tỷVND
C
 • 1
 • 2
 • 24 m²
 • 3.32 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 36.1 m²
 • 4.5 tỷVND
E
 • 8
 • 6
 • 60 m²
 • 5.4 tỷVND
F
 • 86.3 m²
 • 6 tỷVND