Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 6
 • 7
 • 55.7 m²
 • 6.9 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 46.8 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 28.73 m²
 • 3.3 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 28 m²
 • 2.55 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 4.25 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 48.3 m²
 • 6 tỷVND