Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 37.4 m²
 • 8.7 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 43 m²
 • 3.8 tỷVND
C
 • 6
 • 5
 • 92.8 m²
 • 15.69 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 31.62 m²
 • 7.5 tỷVND
E
 • 4
 • 6
 • 47.8 m²
 • 9 tỷVND
F
 • 1
 • 1
 • 26.1 m²
 • 4.37 tỷVND