Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 75 m²
 • 7.4 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 75 m²
 • 6.1 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 50 m²
 • 2.3 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 69 m²
 • 3 tỷVND
E
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 2.85 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 67.15 m²
 • 2.87 tỷVND