Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 55.2 m²
 • 4 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.95 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 2.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 79 m²
 • 2.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 2.1 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 70 m²
 • 1.9 tỷVND