Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 56.6 m²
 • 4.7 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 36 m²
 • 2.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 28 m²
 • 2.65 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 62.2 m²
 • 4.35 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 102.4 m²
 • 11 tỷVND
F
Đã bán
 • 55.8 m²
 • 3.8 tỷVND