Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 1
 • 13 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 26.1 m²
 • 5.3 tỷVND
C
 • 3
 • 1
 • 36 m²
 • 5.9 tỷVND
D
 • 1
 • 1
 • 29 m²
 • 1.52 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 30 m²
 • 1.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 83 m²
 • 4.5 tỷVND