Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34.1 m²
 • 4.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 3
 • 70.4 m²
 • 10 tỷVND
C
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 108 m²
 • 12.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 5
 • 53.2 m²
 • 5.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 61 m²
 • 1.85 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 65 m²
 • 1.7 tỷVND