Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 70 m²
 • 3.3 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 64 m²
 • 2.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 3.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 151.2 m²
 • 14.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 45.7 m²
 • 2.9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 72 m²
 • 3.95 tỷVND