Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 47.6 m²
 • 6 tỷVND
B
 • 3
 • 4
 • 57.2 m²
 • 8.5 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 59 m²
 • 5.65 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 47.3 m²
 • 4.98 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 29.5 m²
 • 3.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 58.6 m²
 • 7.3 tỷVND