Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 44 m²
 • 3.5 tỷVND
B
 • 4
 • 5
 • 71 m²
 • 6.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 48 m²
 • 3.7 tỷVND
D
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 24.5 m²
 • 2.05 tỷVND
E
 • 37
 • 37
 • 149.6 m²
 • 13.2 tỷVND
F
 • 99.9 m²
 • 5.5 tỷVND