Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 35.3 m²
 • 2.78 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 107.4 m²
 • 5.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 23 m²
 • 3.2 tỷVND
D
 • 2
 • 3
 • 22 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 7
 • 7
 • 88.4 m²
 • 6.8 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 76 m²
 • 6.7 tỷVND