Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 49.6 m²
 • 9.2 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 43.6 m²
 • 3.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 37.9 m²
 • 2.95 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 38.8 m²
 • 6.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 19.1 m²
 • 1.66 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 34 m²
 • 4.9 tỷVND