Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.15 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 20.3 m²
 • 3.3 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 45.5 m²
 • 5.7 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 22.9 m²
 • 4.75 tỷVND
E
 • 7
 • 5
 • 107.9 m²
 • 18.9 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 68 m²
 • 8.7 tỷVND