Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 5
 • 33.2 m²
 • 8.2 tỷVND
B
 • 4
 • 3
 • 35.9 m²
 • 6.9 tỷVND
C
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 60.4 m²
 • 8.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 43.8 m²
 • 10.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 4
 • 5
 • 61 m²
 • 7.6 tỷVND
F
Đã bán
 • 5
 • 6
 • 55 m²
 • 15.5 tỷVND