Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 5
 • 77.6 m²
 • 14.2 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 76.36 m²
 • 6 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 80.8 m²
 • 10.9 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 59.5 m²
 • 5.2 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 50.5 m²
 • 8.3 tỷVND
F
 • 6
 • 4
 • 142.6 m²
 • 14.8 tỷVND