Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 52.4 m²
 • 10.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 78.9 m²
 • 5.15 tỷVND
C
 • 4
 • 3
 • 46.81 m²
 • 6.26 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 2
 • 47.3 m²
 • 3.3 tỷVND
E
 • 3
 • 2
 • 50.6 m²
 • 7 tỷVND
F
 • 3
 • 2
 • 64.4 m²
 • 7.25 tỷVND