Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 2.85 tỷVND
B
Đã bán
 • 6
 • 4
 • 64 m²
 • 14 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 16 m²
 • 2.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 56.3 m²
 • 3.5 tỷVND
E
 • 4
 • 5
 • 72 m²
 • 8.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 63 m²
 • 2.27 tỷVND