Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 3
 • 73.2 m²
 • 6.2 tỷVND
B
 • 5
 • 5
 • 41.1 m²
 • 12.5 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 92.7 m²
 • 6.1 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 23.9 m²
 • 3.1 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.5 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 25 m²
 • 3.6 tỷVND