Nhà đất lân cận

A
 • 2
 • 2
 • 60 m²
 • 4.05 tỷVND
B
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 55.7 m²
 • 6.5 tỷVND
C
 • 1
 • 1
 • 143.6 m²
 • 30 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 65.3 m²
 • 5.1 tỷVND
E
 • 120.9 m²
 • 7.1 tỷVND
F
 • 85.07 m²
 • 5.55 tỷVND