Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 4
 • 52.6 m²
 • 6.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 91 m²
 • 4.6 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 81 m²
 • 6.8 tỷVND
D
 • 1
 • 2
 • 24 m²
 • 3.32 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 20.8 m²
 • 2.47 tỷVND
F
 • 8
 • 6
 • 60 m²
 • 5.4 tỷVND