Nhà đất lân cận

A
 • 10
 • 10
 • 35.6 m²
 • 10 tỷVND
B
Đã bán
 • 2
 • 3
 • 14.2 m²
 • 3.1 tỷVND
C
Đã bán
 • 8
 • 4
 • 38.8 m²
 • 11.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 10.4 m²
 • 2.7 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 26.7 m²
 • 3.3 tỷVND
F
 • 4
 • 5
 • 41.8 m²
 • 9.48 tỷVND