Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 31 m²
 • 2.5 tỷVND
B
Đã bán
 • 4
 • 1
 • 64 m²
 • 2.32 tỷVND
C
 • 80.4 m²
 • 6.5 tỷVND
D
 • 2
 • 2
 • 22 m²
 • 3.45 tỷVND
E
 • 6
 • 2
 • 65.6 m²
 • 4.95 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 32 m²
 • 4.75 tỷVND