Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 5
 • 4
 • 38 m²
 • 5.2 tỷVND
B
Đã bán
 • 8
 • 8
 • 164.8 m²
 • 41 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 45 m²
 • 7.5 tỷVND
D
Đã bán
 • 4
 • 3
 • 37.3 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 2
 • 2
 • 14 m²
 • 2.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 2.35 tỷVND