Nhà đất lân cận

A
Đã bán
 • 4
 • 4
 • 47 m²
 • 17.8 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 13.5 m²
 • 1.65 tỷVND
C
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 33 m²
 • 6.2 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 2
 • 120 m²
 • 2.65 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 43.3 m²
 • 6.3 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 1
 • 73 m²
 • 2.5 tỷVND