Nhà đất lân cận

A
 • 5
 • 3
 • 27 m²
 • 8 tỷVND
B
 • 2
 • 1
 • 11.2 m²
 • 2 tỷVND
C
 • 3
 • 2
 • 61.9 m²
 • 7.4 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 16.4 m²
 • 5 tỷVND
E
 • 1
 • 2
 • 44.41 m²
 • 5 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 5.6 m²
 • 3.85 tỷVND