Nhà đất lân cận

A
 • 3
 • 3
 • 148 m²
 • 12.5 tỷVND
B
 • 3
 • 3
 • 171 m²
 • 15 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 160 m²
 • 13 tỷVND
D
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 150 m²
 • 12.7 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 148 m²
 • 9 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 101.8 m²
 • 6.4 tỷVND