Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 167.7 m²
 • 40 tỷVND
B
 • 3
 • 2
 • 61.9 m²
 • 7.4 tỷVND
C
 • 3
 • 3
 • 16.4 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 11.2 m²
 • 2 tỷVND
E
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 14.85 m²
 • 4.6 tỷVND
F
 • 4
 • 3
 • 52.4 m²
 • 6.8 tỷVND