Nhà đất lân cận

A
 • 1
 • 2
 • 44.7 m²
 • 4.4 tỷVND
B
 • 2
 • 2
 • 26.27 m²
 • 3.6 tỷVND
C
 • 2
 • 2
 • 36 m²
 • 5.58 tỷVND
D
 • 3
 • 3
 • 53.5 m²
 • 4.65 tỷVND
E
 • 1
 • 1
 • 41 m²
 • 4.2 tỷVND
F
Đã bán
 • 2
 • 2
 • 21 m²
 • 2.5 tỷVND