Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 5
 • 46.8 m²
 • 8.1 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 2
 • 16.2 m²
 • 2.1 tỷVND
C
 • 4
 • 5
 • 51.9 m²
 • 8.5 tỷVND
D
 • 2
 • 1
 • 16.2 m²
 • 2.5 tỷVND
E
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 40 m²
 • 8 tỷVND
F
 • 2
 • 2
 • 44.4 m²
 • 5.4 tỷVND