Nhà đất lân cận

A
 • 4
 • 3
 • 51 m²
 • 12 tỷVND
B
Đã bán
 • 1
 • 1
 • 28 m²
 • 2 tỷVND
C
Đã bán
 • 3
 • 3
 • 18.5 m²
 • 5 tỷVND
D
 • 3
 • 4
 • 22.9 m²
 • 5.2 tỷVND
E
 • 4
 • 2
 • 26.5 m²
 • 5.2 tỷVND
F
 • 4
 • 4
 • 24 m²
 • 7.2 tỷVND